Yeşil Barış Hareketi
GREEN ACTION GROUP

a)   Doğayı, yeşili ve bunlara gereksinimi olan tüm canlıları, insanı korumak, yaşatmak ve geliştirmek.

b)   Kaplumbağaları, Kıbrıs eşeklerini, akbabaları velhasıl Kuzey Kıbrıs’ta nesli ve üremeleri tehlikeye girmiş tüm hayvanları korumak.

c)    Çevreyi korumak ve doğal çevre dengesinin bozulmaması için gayret göstermek.

d)   Planlı ve plansız olarak çevreyi ve doğal dengeyi tehlikeye sokan yapılaşmanın ve özellikle beton veya çirkin yapılaşmanın önlenmesi için uğraş vermek.

e)   Deniz kıyılarına sahip çıkmak, denizlerin kirlenmemesi için gayret göstermek.

f)    Deniz kıyılarımızdaki kaplumbağa üreme bölgelerini korumak.

g) Tarihi ve kültürel mirasın korunması için uğraş vermek.

h)   Gıda maddelerinin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen hormonlar ve kimyasal maddelerle yetiştirilmesini engellemek için mümkün olan bütün yasal yolları kullanmak.

I)    İnsan sağlığını tehdit eden gıda maddelerinin pazarlanmasını önlemek için uğraş vermek.

i)     Göçmen kuşların avlanmasının yasaklanması ve av hayvanlarının satışının ve pazarlanmasının engellenmesi için uğraş vermek.

j)     Ozon tabakasının incelmesine ve delinmesine yol açabilecek veya hava kirliliğine yol açabilecek kimyasal maddelerin kullanılmasını engelleyecek ve bunların ülkeye sokulmamasını sağlayacak bütün yasal yolları kullanmak.

k)   Ağaç kesiminin önlenmesi için uğraş vermek, Devlete ait tüm orman arazilerinin ağaçlandırılmasını ve KKTC ‘nin veya KKTC yurttaşlarının gereksinimi oranında ormana kavuşmalarını teşvik etmek, hatta fiilen üyeleri ile çalışarak bu amaca ulaşmak.

l)     Yukardaki amaçları gerçekleştirmek  için toplantı, konferans, form, kitap, broşür, bildiri, dergi ve gazete basıp dağıtmak.

m) Yukarıdaki amaçlarla ilgili olarak ve onlara erişebilmek için uğraş vermek ve dernekce uygun görülecek her türlü yasal işlemde bulunmak, ulusal ve uluslararası   kuruluşlarla işbirliği yapmak.

n)   Yukarıdaki amaçlara benzer ve ayni amaçlı uluslararası kuruluşlara üye olmak.


 

Yönetim Kurulu: Doğan SAHİR :            Başkan
                              Tayfun ÇAĞRA :          Yazman
                              Emel TEL :                  Sayman
                              Mustafa TEL :              Üye
                              Hüseyin KOZE :           Üye

                              Gülgün SAHİR:            Yedek üye

                              Zehra ÇUVALCIOĞLU: Yedek üye

                              Emete ERTÜNGÜ:       Sosyal Etkinlik Komitesi üyesi

                              Gülin ARIL:                 Sosyal Etkinlik Komitesi üyesi

                              Boysan BOYRA:          Denetim Kurulu üyesi

                              Emine SOLEY:            Denetim Kurulu üyesi